HJEM

Her finner du en kort oversikt over personer som har sviktet sitt land


Mange svikter sitt land -dessverre


Det er mange etniske nordmenn som mer eller mindre bevisst svikter sitt land. Mange gjør det av ren godhet, andre gjør det av naivitet og dumskap, andre igjen av ren og skjær griskhet. Kirken gjør det på grunn av misforstått  religionsfrihet og  og feilaktig sympati for Islam - og de fleste politikere har ikke forstått at de skal styre landet etter folkeviljen - ikke deres personlige kjepphester basert på manglende arbeids- og livserfaring


Summen av dette resulterer i at landet i økende grad okkuperes av innvandrere - og muslimer dominerer mer og mer på alle områder i samfunnet.  Den etniske norske befolkningen kommer mer og mer i bakgrunnen, den kristne kulturarv forsvinner i økende tempo - og de gode norske samfunnsverdier er ikke lenger noe å satse på. De som promoterer dette - svikter sitt land. Jfr. Kollaborasjonen.no


VI TRENGER DERFOR ET NYTT LANDSSVIKOPPGJØR - NÅ!SOM RETTSGRUNNLAG ( HJEMMEL) FOR LANDSSVIK KAN BRUKES: 

Lov 2005-05-20-28 Lov om straff (straffeloven), kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser.